Technische studies

Energiestudie en andere technische studies

Istema heeft jarenlange ervaring met energiestudies en studies van duurzame technieken en technische uitrustingen in gebouwen. We spitsen ons hoofdzakelijk toe op de Belgische markt.

We willen graag samenwerken met bouwheren met ambitie.

Technische studie van uw totaalproject

Istema heeft referenties in tal van sectoren, waaronder kantoren, industrie, laboratoria, winkels en winkelcomplexen, scholen en rusthuizen. Dankzij onze grondige kennis van zowel HVAC, ventilatie, verwarming, koeling als elektriciteit en zwakstroom kunnen we totaalprojecten ontwerpen en opvolgen.

Energetische optimalisatie

Door van bij de start van het ontwerp betrokken te zijn, kunnen we met een energiestudie advies geven aan de architect zodat het gebouw en zijn technische uitrustingen energiezuinig geconcipieerd zijn.

Voor ieder ontwerp werken we volgens bepaalde vastgelegde procedures:

  • Gefaseerde aanpak met een duidelijke takenlijst
  • Checklists en roomlists om de wensen van de bouwheer te vertalen
  • Gestandaardiseerde voorontwerpnota’s;
  • Typeschema’s;
  • Aan het 3D model gekoppelde bestekken en meetstaten.

Wilt u meer weten over onze diensten?