Commissioning & optimalisatie

Commissioning: optimalisatie & controle van technische installaties

Heel wat gebouwen functioneren niet optimaal, ondanks een puik ontwerp en kwalitatieve duurzame technieken. Dit heeft effect op het energieverbruik en het comfort.  Een belangrijk element hierbij is het gebouwenbeheersysteem.

Met een “commissioning” opdracht willen we de klant beter begeleiden tijdens en na de oplevering van duurzame technieken door de validatie van het energetisch concept. Als onafhankelijke partij kunnen we een validatie doen van de installatie. Het is immers niet logisch dat die validatie door de installateur zelf gebeurt, zoals dat nu vaak het geval is.

Hoe gaan we hierbij te werk?

  • Nauwgezette metingen;
  • Gerichte controles;
  • Nazicht van de regelparameters.

Aansluitend op de commissioning kan Istema nog regelmatige controles van de duurzame technieken uitvoeren tijdens de levensduur van het project. Dit gebeurt vooral tijdens het 1e jaar, om seizoenseffecten bij te sturen (seasonal commissioning), maar kan ook op langere termijn.

Commissioning of validatie is gebruikelijk in complexe gebouwen, zoals laboratoria, maar ook meer in meer in andere gebouwen, zoals we dit deden voor het magazijn van Barry-Callebaut.

Zelfs in bestaande gebouwen kunnen we een beroep doen op onze kennis voor nazicht, controle en metingen van de energieprestatie. Ook voor de optimalisatie van uw duurzame technieken en voor het verhogen van de meerwaarde van uw gebouw kan u op de diensten van ons studiebureau rekenen.

Wilt u meer weten over onze diensten?