Alexianenpark Tienen

Locatie
Tienen, Vierhoek gevormd tussen Ooievaarstraat, Academiestraat, Alexianenweg en Veldbornstraat
Opdrachtgever
vzw Aartsbisschoppelijke colleges en gestichten van het Bisdom Mechelen
Architect
Urban Platform
Oppervlakte
19.500 m²
Jaar van opdracht
2016
Budget technieken
€ 2.089.927,00
Totaal budget
€ 7.611.038,00

Fase 1: Bouwen van een nieuwe basisschool 'Ooievaarstraat', ondergrondse parkeergarage en 30 appartementen

De bouwheer voor de ondergrondse parking en appartementen is Cordeel, zetel Hoeselt.

De school bestaat uit niv. -2 voor logistiek en sporthal, niv. -1 voor kleuterturnen, verdieping 0 / 1 / 2 voor klassen, refter en administratie

Er wordt gestreefd om de site zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen, zowel naar verbruik als naar het opwekken en verdeling van de warmte.  Bovendien wil men maximaal gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.