VIB bouwt samen met PMV innovatieve bioincubator en nieuw hoofdkantoor

26/03/2020

Dat de Vlaamse biotechsector in volle expansie is, hoeft geen betoog.

Om tegemoet te komen aan deze ontwikkeling bouwt VIB – met PMV als co-financier – een ultramoderne bio-incubator met daarin ook het nieuwe hoofdkantoor van VIB op de nieuwe technologiecampus op Tech Lane Ghent Science Park, campus Eiland.

Dit gebouw, dat ontworpen werd door Modulo Architects, Stéphane Beel Architects, en studiebureau Istema, biedt een antwoord op de toenemende vraag naar aangepaste labo-infrastructuur en zal ook de nieuwe biotoop worden van de ondersteunende diensten van VIB. De bio-incubator zal plaats bieden aan tien tot vijftien startende biotechbedrijven.

De nabijheid van kennisinstellingen met de nodige expertise en talenten zorgt voor een uitstekende voedingsbodem voor jonge starters.

Voor Tech Lane Ghent Science Park campus Eiland is de komst van het VIB-hoofdkantoor een belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling van de site. Een gebouw met uitstraling Het nieuwe bouwwerk zal niet alleen het uithangbord zijn voor VIB, maar voor alle gebruikers ervan en voor de biotechnologie in Vlaanderen in het algemeen. Het is een toonaangevend pand, dat met zijn opmerkelijke en toekomstgerichte ontwerp een baken vormt voor de biotechcluster langsheen de E40. Met zijn unieke locatie op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde langs de E40, en tevens recht op de inrit van het park zal het complex als poortwachter fungeren voor de researchzone van het park. Het winnend ontwerp van Modulo, SBA, en Istema geeft vorm aan dit gebouw dat zowel compact als functioneel zal zijn en waarin het VIB hoofdkantoor en de nieuwe bio-incubator harmonieus in mekaar overvloeien. Het gebouw, dat zich opwerpt als een verticaal scherm, bestaat uit twee delen: een dynamische en (inter)actieve zijde aan de E40 en een creatieve zijde aan de campus. Deze tweedeling wordt versterkt door de bufferende werking van het gebouw. Het fungeert als akoestisch scherm ten aanzien van de E40 en beschermt de achterliggende campus/kenniszone.

@VIBLifeSciences @ugent @MODULO_BE @IstemaNV @stephane_beel_architects

VIB hoofdkantoor en Bio-incubator (c) Stéphane Beel architecten