Haalbaarheidsstudies

Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Technische & economische Haalbaarheid

De haalbaarheidsstudie van hernieuwbare energie is een methodiek die evalueert of een bepaalde duurzame techniek nuttig en haalbaar is op zowel technisch als economisch vlak.  Dit onderzoek kan bijvoorbeeld gebeuren voor een BEO-veld, warmtepomp, zonne-energie, WKK… maar ook voor de evaluatie van de vervanging van bestaande installaties.

Bij Istema kunt u terecht voor uitgebreide vergelijking van diverse concepten. Bovendien kunnen we, in industriële context, de terugverdientijd van investeringen op vlak van energiebesparing inschatten.

Life cycle cost & Energetisch masterplan

De methodiek van life cycle cost gaat iets verder en maakt een analyse op lange termijn, waarbij de kost doorheen de levensduur wordt berekend (investering, energie, onderhoud, end-of-life…). De life cycle cost is dan ook een belangrijk gegeven binnen uw bouwproject.

Veel organisaties en bedrijven beschikken over verschillende gebouwen die samen staan op een site.  Denk maar aan een bedrijfssite, een scholencampus, een kantoorcampus,…   Door een energetisch masterplan op te maken kunnen we de energiestromen van al die gebouwen in kaart brengen en de opwekking van energie optimaliseren.  Het energetisch masterplan vormt mogelijks de basis voor een verdere gedetailleerde studie van de technische installaties.

Wilt u meer weten over onze diensten?