Haalbaarheidsstudie hernieuwbare energie

Ook de verplichte haalbaarheidsstudie van hernieuwbare energie of energiezuinige technieken in uw bouwproject maakt deel uit van ons dienstenpakket. Op lange termijn berekenen wij ook de life cycle cost. 

TEchnische & economische Haalbaarheid

De haalbaarheidsstudie van hernieuwbare energie is een methodiek die evalueert of een bepaalde duurzame techniek nuttig en haalbaar is op zowel technisch als economisch vlak.  Dit onderzoek kan bijvoorbeeld gebeuren voor een warmtepomp, zonne-energie, geo-thermie, WKK…

Bij Istema kunt u niet alleen terecht voor de verplichte haalbaarheidsstudie rond uw bouwproject, maar ook voor een meer uitgebreide vergelijking van diverse concepten. Bovendien kunnen we, in industriële context, de terugverdientijd van investeringen op vlak van energiebesparing inschatten.

Life cycle cost & Energetisch masterplan

De methodiek van life cycle cost gaat iets verder en maakt een analyse op lange termijn, waarbij de kost doorheen de levensduur wordt berekend (investering, energie, onderhoud, end-of-life…). De life cycle cost is dan ook een belangrijk gegeven binnen uw bouwproject.

Veel organisaties en bedrijven beschikken over verschillende gebouwen die samen staan op een site.  Denk maar aan een bedrijfssite, een scholencampus, een kantoorcampus,…   Het energetisch masterplan is dan een methodiek om de energiestromen van al die gebouwen in kaart te brengen en om de opwekking van energie te optimaliseren.  Het energetisch masterplan is de basis voor een verdere gedetailleerde studie van de technische installaties.

Wilt u meer weten over onze aanpak van een haalbaarheidsstudie rond hernieuwbare energie? Neem dan contact op