Duurzame technieken: optimalisatie & controle

Heel wat gebouwen functioneren niet optimaal, ondanks een puik ontwerp en kwalitatieve duurzame technieken. Dit heeft effect op het energieverbruik en het comfort. Daarom controleert Istema ook de energieprestatie van uw gebouw.

Met een “commissioning” opdracht willen we de klant nog beter begeleiden tijdens en na de oplevering van duurzame technieken door de validatie van het energetisch concept. Als onafhankelijke partij kunnen we een validatie doen van de installatie. Het is immers niet logisch dat die validatie door de installateur zelf gebeurt, zoals dat nu vaak het geval is.

Hoe gaan we hierbij te werk?

  • Nauwgezette metingen;
  • Controles;
  • Nazicht van de regelparameters.

Aansluitend op de commissioning kan Istema nog regelmatige controles van de duurzame technieken uitvoeren tijdens de levensduur van het project. Dit gebeurt vooral tijdens het 1e jaar, om seizoenseffecten bij te sturen, maar kan ook op langere termijn.

 Zelfs in bestaande gebouwen kunnen we een beroep doen op onze kennis voor nazicht, controle en metingen van de energieprestatie. Ook voor de optimalisatie van uw duurzame technieken en voor het verhogen van de meerwaarde van uw gebouw kan u op de diensten van ons studiebureau rekenen.