Istema: uw studiebureau in HVAC & technieken in Gent

Istema is niet enkel een studiebureau in HVAC, duurzame technieken, enzovoort.  Ons bedrijf heeft als missie om duurzame meerwaarde te creëren in gebouwen en dit gedurende de ganse levenscyclus van het gebouw.

Zo is ons ingenieursbureau gespecialiseerd in energie en technische uitrustingen voor gebouwen.  We ontwerpen duurzame gebouwen van concept tot detailontwerp. Tevens houden we werftoezicht tot aan de oplevering en volgen we de energieprestatie van het gebouw verder op.  Daarnaast bieden we onze diensten aan voor haalbaarheidsstudies, commissioning en optimalisatie van bestaande gebouwen.

Met meer dan 40 jaar ervaring, kunnen we tal van referenties voorleggen.

Istema heeft sinds 2007 een filiaal in Ukkel, genaamd FTI (Flow Transfer International).

We streven ernaar om een bijdrage te leveren aan de verlaging van het energieverbruik en de koolstofdioxideuitstoot door duurzame gebouwen te ontwerpen. Hiermee spelen we in op de continue verstrenging van de energienormen en de prijsstijging van fossiele brandstoffen.

Missie

Samen met de architect willen we voor onze klanten en bouwheren duurzame meerwaarde creëren door te kiezen voor moderne, betrouwbare en betaalbare technische uitrustingen. Onze insteek is niet enkel duurzaam, maar ook economisch realistisch. Door de uitvoering van haalbaarheidsstudies, willen we duurzaamheid ook steeds confronteren met een aanvaardbare terugverdientijd (life cycle cost).

Wij willen de bouwheer of klant met andere woorden ‘waarde voor zijn geld’ geven. En dat op een duurzame manier.

Via specifieke studies stellen we de beste oplossing voor op lange termijn, rekening houdend met operationele kosten, energieverbruik, comfort, investering …

Wat verstaat Istema onder “duurzame meerwaarde” voor haar klanten?

Onder “duurzame meerwaarde”  verstaat ons studiebureau in HVAC en technieken onder andere:

 • Degelijke materialen met lange levensduur;
 • Recycleerbare materialen;
 • Geïntegreerde installaties;
 • Laag energieverbruik;
 • Lage onderhoudskost en goed toegankelijke installaties;
 • Lage vervangingskost;
 • Eenvoudige regeling en gebruikersinterface;
 • Optimaal comfort;
 • ‘Ont-zorgen’ van de klant.

Onze Waarden

Passend in dit verhaal, zijn ook onze waarden, die door alle medewerkers onderschreven worden:

 • Degelijk en betrouwbaar;
 • Evolutief maar niet revolutionair;
 • Maatschappelijk verantwoord.

Wil u graag als tekenaar of projectingenieur aan de slag bij ons studiebureau? Stuur gerust uw CV en motivatiebrief naar info@istema.be.